Expertdocument Compressietherapie aan de onderste extremiteiten

Artikel details

Omschrijving

Voor u ligt het document ‘compressietherapie aan de onderste extremiteiten’, een initiatief van WCS Kenniscentrum Wondzorg en de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV). In 2014 is onder auspiciën van de NVDV de overkoepelende richtlijn veneuze pathologie verschenen met als een van de onderdelen de richtlijn compressietherapie.