Een reactie op de NHG Richtlijn Ulcus Cruris Venosum juni 2010

Artikel details

Omschrijving

Het ulcus cruris venosum is de grootste complicatie van veneuze hypertentsie..........