Een myocard infarct met verstrekkende gevolgen.

Casus details

Omschrijving

De heer K, geboren in 1952. Patient is fijn instrumentenmaker van beroep en vrijgezel. Hij woont nog bij zijn moeder thuis.