Een kwestie van perspectief

Casus details

Omschrijving

Een 63-jarige man met diabetes mellitus type 1 is een vaste bezoeker van de voetenpoli. Meer dan twintig jaar heeft hij diabetische voetulcera, eerst aan zijn linker voet en nu al tien jaar aan zijn rechter voet. Hij gebruikt insuline via een onderhuids geïmplanteerde insulinepomp.