De wond is dicht, en dan:

Casus details

Omschrijving

Een decubituswond kan op verschillende manieren genezen, door verbandproducten of door een operatie. Maar bij alle genezen decubituswonden geldt wel, dat wanneer een wond genezen is, er ook nog een nabehandeling zal moeten plaatsvinden. Deze casus gaat over een sacrale decubituswond.