De rol van een zuurstofproducerend verband in het proces bij wondgenezing (

Artikel details

Omschrijving

Wondgenezing is een complex proces. Ondanks dat het om een continu verlopend proces gaat is er een verdeling gemaakt is vier fases.