De relatie tussen chronisch nierfalen stadium 4-5 en dialyse en de ontwikkeling van voetulcera en onderbeenamputatie.

Artikel details

Omschrijving

Dialyse is een onafhankelijke risicofactor voor voetulcera en onderbeenamputatie.