De psychosociale zorg rond het kind met brandwonden

Artikel details

Omschrijving

Gedrag in de brede betekenis van het woord speelt een belangrijke rol in het behoud van de gezondheid en in het herstel van ziekte. Zieke kinderen blijven in de eerste plaats kinderen.