De mogelijkheden en onmogelijkheden van de wijkverpleegkundige in de oncolo

Presentatie details

Omschrijving

 DE MOGELIJKHEDEN EN ONMOGELIJKHEDEN VANDE WIJKVERPLEEGKUNDIGE IN DE ONCOLOGISCHE WONDZORG: (w)ontwikkeling