CBO richtlijn diagnostiek en behandeling van het ulcus cruris venosum.

Artikel details

Omschrijving

Tijdens het bestuderen van de richtlijn zijn bij de commissie ulcus cruris zoveel bijzonderheden gesignaleerd, dat we menen deze richtlijn bij jullie onder de aandacht te moeten brengen.