Casus: decubituswond bij een immobiele verpleeghuispatiente.

Casus details

Omschrijving

Een 85 jarige weduwe is vanwege beginnende  dementie een jaar geleden verhuisd naar een verzorgingshuis.