Casus “Blow out” bij cervixcarcinoom

Artikel details

Omschrijving

Reden van opname
Verdenking rectovaginale fistel, tevens onhoudbare pijn.

Voorgeschiedenis
Een 38-jarige vrouw die sinds 2016 gediagnosticeerd is met cervixcarcinoom. Stadium IIb bulky plaveiselcelcarcinoom van de cervix. Patiënt is gehuwd en heeft twee kinderen. Patiënt is altijd sportief geweest en heeft een eigen bedrijf. De behandeling die patiënt krijgt is chemoradiatie; een combinatie van uit- en inwendige bestraling en chemotherapie.