Aanbevelingen richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden van de onderste extremiteiten’ en hoe kan het beter vanuit patiëntenperspectief

Artikel details

Omschrijving

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor chirurgen en artsen in opleiding tot chirurg (1). Op de website van deze vereniging zijn
onder het tabblad kwaliteit de richtlijnen voor de Heelkunde te vinden. De richtlijnen zijn ondergebracht in een richtlijnendatabase. Deze richtlijnendatabase is nog volop in ontwikkeling. Nog niet alle specialismen hebben informatie in deze database opgenomen. Het is heel eenvoudig om de benodigde richtlijn te vinden doordat er een zoekvenster op trefwoord en op specialisme is. Naast patiënteninformatie en informatie over indicatoren, is er bij de
richtlijn diagnostiek en behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) achtergrondinformatie te vinden over het ontstaan van de richtlijn. Niet bij elke richtlijn is deze patiënteninformatie te vinden. Jammer, omdat deze patiënteninformatie echt een meerwaarde is.