WCS Masterclass Diabetische voet

  • Normale prijs:€ 355,- (Inclusief reader en lunch)
  • Abonnee prijs:€ 330,- (Inclusief reader en lunch)
  • Korting:€ 25,-
  • Accreditatiepunten:V&V 5, Verpleegkundig specialisten 6, ADAP 5 punten
  • 4 weken voor aanvang ontvangt u de cursusinformatie
  • WCS Academy volgt de covid 19 richtlijn van het RIVM

Een diabetische voetulcus is een complexe wond met veel oorzaken en behandelingen. Deze Masterclass gaat dieper in op polyneuropatihe, perifeer arterieel vaatlijden en op de verschillende onderdelen van de behandeling. Aan bod komen de Charcot voet, behandeling van infectie, verbetering van de doorbloeding, oedeem bestrijding, drukontlasting en wondbehandeling. Ook wordt ingegaan op de leefstijl van de patiënt en op preventieve maatregelen. Laat deze kans om de zorg van patiënten met een diabetische voetulcus te verbeteren niet lopen!

Na de Masterclass diabetische voet heb je inzicht in het diabetische voetbeleid binnen de eerste en tweede lijn en kun je jezelf manifesteren als aandachtsvelder diabetische voet binnen je eigen organisatie.

Je weet verbeteringen aan te brengen in de uitvoering van de preventieve zorg. Tijdens de workshop leer je alles omtrent de risico’s van een diabetische voet ulcus, adviezen over leefregels en het classificeren in Simms of Texas classificatie. Er wordt ingegaan op het herkennen van het ontstaan van een diabetische voetulcus of een Charcot voet aan de hand van casuïstiek. Een behandelplan op te stellen en informatie te geven aan de patiënt, mantelzorger en ander professionals, waarbij je de coördinatie en de continuïteit bewaakt. Indien er geen verbeteringen zijn, ben je bekend met de route naar een multidisciplinair voetenteam. Met alle kennis ben je bekwaam om lessen te geven aan collega’s, richtlijnen maken en up-to-date te houden.

De diabetische voet vraagt specifieke kennis van de wondprofessional. Wil je alles leren over de risico’s van de diabetische voet, classificatie aan de hand van Simm’s of Texas en adviezen over leefstijlregels? Tijdens de Masterclass Diabetische Voet leer je hoe het ontstaan van een diabetische voetulcus en een Charcotvoet te herkennen aan de hand van casuïstiek. Hoe stel je goed een behandelplan op en geef je voldoende relevante informatie aan de patiënt, mantelzorger en andere professionals, waarbij je de coördinatie en de continuïteit bewaakt. En als er geen verbeteringen zijn, weet je hoe het multidisciplinaire voetenteam in te schakelen.

Aan het eind van de Masterclass ben je met alle kennis bekwaam om lessen te geven aan collega’s, richtlijnen maken en up-to-date te houden. Je hebt dan kennis van het diabetische voetbeleid binnen de eerste en tweede lijn en kunt jezelf manifesteren als aandachtsvelder diabetische voet binnen je eigen organisatie.

Zo moet je weten hoe de zorg in de eerste- en tweede lijn georganiseerd is

WCS Wondenboek

De WCS Academy maakt gebruik van het digitale WCS Wondenboek tijdens de masterclasses en cursussen. Het WCS Wondenboek en het WCS Classificatiemodel is zowel te gebruiken op een smartphone als op een tablet, en ook te vinden via onze website.

Klik hier voor de link naar het WCS Wondenboek

Duur en accreditatie

Eén dag van 09.00 tot 17.00 uur inclusief lunch

BIG registratienummer invoeren is verplicht voor het verkrijgen van punten

Kosten

Annuleren na inschrijving is kosteloos mogelijk tot 2 maanden voor de aanvangsdatum van de cursus. Daarna is men het volledige inschrijfbedrag verschuldigd

Beschikbare data

Data Tijden Locatie  
Dinsdag 15 oktober 2024 09.00 - 17.00 uur Leiden Inschrijven