// Blog Veronique Oostendorp. Is er veel veranderd?

In de beginperiode dat ik als commissielid bij de WCS was, werd er veel gesproken over de St. Vincentverklaring. Verschillende organisaties en overheidsinstanties uit Europa hadden in St. Vincent in Italië een bijeenkomst bijgewoond, die was georganiseerd door de WHO. Daar zijn afspraken gemaakt. Die afspraken moesten leiden tot betere kwaliteit en kwantiteit van zorg bij patiënten met diabetes mellitus. Een hele lijst van aanbevelingen en een plan van aanpak is toen geschreven. Ik weet nog dat er in WCS Nieuws (1998, jaargang 14, nr. 4, blz. 43-45) een artikel over is gepubliceerd.

In 2007 tijdens het WCS Congres ‘Door dik en dun’ vertelde Robert Hein dat “Deskundige verzorging van de voeten en behandeling van eventueel bestaande drukplekken en ulcera kan voorkomen dat de voet of het onderbeen verloren gaat. De uitdaging voor de komende jaren is om de bestaande kennis te vertalen in goede zorg”.

Intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines komt steeds meer op gang. In het WCS Wondenboek van 2011 wordt beschreven dat er in Nederland een aantal ziekenhuizen actief zijn met een poliklinisch diabetische voetenteam.

Voor 2017 waren er zeer veel richtlijnen die vanuit verschillende beroepsgroepen hun werkzaamheden beschreven over de diabetische voet. Internisten, chirurgen, revalidatieartsen, podotherapeuten, gipsverbandmeesters, orthopedische schoenmakers en wondspecialisten. Deze professionals gingen steeds vaker bij elkaar in de keuken kijken, om te zien hoe vanuit een ander perspectief naar de patiënt met diabetes werd gekeken. In algemene zin kan tegenwoordig worden gesteld dat er veel disciplines betrokken zijn bij de zorg rondom patiënten met diabetes.

In 2017 is het zelfs gelukt om één richtlijn te schrijven, waarin alle betrokken disciplines uit de eerste en de tweede lijn en patiënte belangenverenigingen hun bijdrage konden leveren en wat voor iedereen een werkdocument werd. We spraken vanaf toen allemaal dezelfde taal.

De WCS Commissie Diabetische voet is in de loop van de jaren ook volwassener geworden. Ook in de commissie zijn diverse disciplines vertegenwoordigd, waardoor de kennis ook breed uitgezet en ingezet wordt. Ik zie het dan ook als de kers op de taart dat er dit jaar tijdens het internationale symposium over de diabetische voet op 22 – 25 mei in Den Haag een sessie komt over wondzorg. Wondzorg en wondexpertise maken onderdeel uit van de zorg rondom een diabetische voetulcus.

Zijn er nog veel veranderingen op komst?

Door de toenemende vergrijzing blijven steeds meer ouderen tot op hoge leeftijd thuis. Ze zijn fragiel, broos en als er iets gebeurd met de gezondheid, valt alles als een kaartenhuisje in elkaar. Jongeren zitten steeds meer achter een scherm, ze bewegen minder en overgewicht neemt toe. Op jonge leeftijd komen ze al in aanraking met de huisarts, praktijkondersteuners en diabetesverpleegkundigen in verband met gezondheidsklachten rondom de diabetes. Het aantal diabetespatiënten zal toenemen, zowel jongeren als ouderen. En het aantal professionals zal in de toekomst, zoals het er nu uit ziet, minder worden. Met minder professionals meer patiënten behandelen. Daar moeten we als professionals samen onze schouders onder zetten. In november zal tijdens het WCS Congres ‘Alles in wondenland’ al een mooie voorzet gegeven worden. Hou de berichtgeving goed in de gaten.

Tot slot: dit is mijn laatste blog als voorzitter van de WCS Commissie Diabetische voet. Ik heb mij altijd met veel plezier ingezet in de samenwerking rondom patiënten met diabetes. Het heeft mij veel energie gegeven om steeds weer de samenwerking en de saamhorigheid te zoeken. Ik vind het mooi dat ik een steentje heb bijgedragen aan de wondzorg bij patiënten met een diabetische voet. De uitvoering van deze zorg is aan jullie allemaal in de praktijk. En wat ik altijd zeg: zoek elkaar op en ga bij een collega kijken. Want samen weet je meer dan alleen en je kunt gemakkelijk overleggen als je elkaar kent.

Veronique Oostendorp, scheidend bestuurslid WCS Kenniscentrum Wondzorg en voorzitter commissie diabetische voet.

Reageren: klik hier