Zwachtelen met korterekzwachtel is lang niet eenvoudig

Artikel details

Omschrijving

Goed zwachtelen is een kunst en vergt veel oefening. In 2016 is het expertdocument “Compressietherapie aan de onderste extremiteiten” verschenen. Dit document is een initiatief van WCS Kenniscentrum Wondzorg en de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV). Het doel is duidelijk te maken bij welke indicaties compressietherapie toepasbaar is, welke compressiemiddelen er zijn en hoe deze ingezet moeten worden.