Zegt de mate van decubitus iets over de kwaliteit van zorg?

Artikel details

Omschrijving

Kwaliteit van zorg is moeilijk te definieren. Het begrip is afhankelijk van de inhoud die men er zelf aan geeft en wordt beinvloedt door persoonlijke opvattingen over kwaliteit, de positie die men inneemt, de tijd waar in men leeft, de stand van de wetenschap, ervaringskennis, en de beschikbaarheid van de middelen.