Wondzorg is ieders zorg.Wondbehandeling bij de traumatische gevolgen na een

Casus details

Omschrijving

Mevrouw Janssen, 72 jaar, woont in een verzorgingshuis. In haar anamnese is sprake van diabetes mellitus, myocardinfarct, plexopathie van de rechter arm en recentelijk drie maanden ziekenhuisopname in verband met een ulcus cruris. Na een val op de bedrand waarbij het rechterbeen een forse impact krijgt komt mevrouw op de spoedeisende hulp.