Wondbehandeling bij oncologische wonden met blootliggend schedelbot

Artikel details

Omschrijving

Oncologische wonden met blootliggend schedelbot vormen een uitdagend probleem. De patiënten zijn veelal op leeftijd en hebben bijbehorende comorbiditeit. Beide zijn van invloed op de wondgenezing. Huidtumoren, zoals basaalcelcarcinoom, melanoom en
plaveiselcelcarcinoom, zijn vaak gerelateerd aan zonneschade die ook de wondomgeving heeft aangetast. Hierdoor kan de wondomgeving erg kwetsbaar zijn en vatbaar voor infecties. Ook het bevestigen van wondverband op deze aangetaste huid vraagt aandacht. Na operatie waarbij ook het periost is verwijderd, slaat de full thickness skin
graft, split skin graft of zwaailap niet altijd (volledig) aan. Ook kan het wondgebied bestraald zijn, wat alle fases van wondgenezing negatief beïnvloedt (1). In dit artikel worden zestien casussen van oncologische wonden met onbedekt schedelbot besproken die volgens een nieuw protocol met collageen-honing behandeld zijn.