Vergelijkende literatuurstudie over verbandmaterialen en hun invloed op de

Artikel details

Omschrijving

Deel 3: Overzicht van de literatuur inzake wondverbanden.