Vergelijkbare littekenkwaliteit in brandwonden met een snelle wondgenezing (< 2 weken) en een intermediate wondgenezing (2 – 3 weken)

Artikel details

Omschrijving

In de laatste decennia is de acute opvang en behandeling van ernstige brandwondenslachtoffers sterk verbeterd. Dit heeft geresulteerd in een hogere overleving en betere klinische uitkomsten. Hierdoor ligt de nadruk van de huidige brandwondenzorg steeds meer op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor slachtoffers. De kwaliteit van leven na ernstige brandwonden is afhankelijk van verschillende factoren, zoals functionele, esthetische en psychologische uitkomsten. Met name littekenkwaliteit heeft een grote invloed op deze drie uitkomsten. Daarom is het verbeteren van littekenkwaliteit tegenwoordig één van de
grootste prioriteiten in brandwondenonderzoek.