UIt de praktijk: Als een wond niet geneest

Artikel details

Omschrijving

De term ‘zelfbeschadiging’ omvat alle vormen van beschadiging aan het eigen lichaam. Dit artikel beschrijft een vorm van zelfbeschadiging, een nagebootste stoornis (1-4), waarbij de patiënt de wond zelf in stand houdt. Aan de hand van een casus wordt, bij het bepalen van de etiologie, het ‘niet pluis’ gevoel van de hulpverleners beschreven. Als regievoerder zoek je naar de evidence based practise in de wondzorg. Wat zegt de literatuur over de omgang met nagebootste stoornissen? Hoe gaan we om met deze patiënten?