Transmuraal in het DVC-congres

Artikel details

Omschrijving

Jaarlijks wordt door de firma Smith & Nephew het "Decubitus Veneus been ulcera Chronische wonden-congres" (DVC-congres) georganiseerd. Tijdens het congres wordt door een geselecteerd gezelschap van deelnemers, die zowel intra- cq. extramuraal werkzaam zijn, gediscussieerd over wondzorg in de brede zin van het woord.