Therapietrouw bij Ulcus Cruris Venosum

Artikel details

Omschrijving

Ambulante compressietherapie is de aangewezen behandeling bij ulcus cruris venosum. Hoewel dit algemeen erkend is, blijkt dat veel patiënten deze vorm van therapie weigeren of niet adequaat
uitvoeren, kortom niet therapietrouw zijn. Er blijken verschillende redenen te zijn voor therapieontrouw. Deze kunnen patiënt- of therapiegerelateerd zijn. Patiënten zien het nut van de therapie niet in, vinden de compressie pijnlijk of passen niet meer in hun schoenen waardoor mobiliteit beperkt wordt. Met de vraag: “Wat leidt tot goede therapietrouw bij patiënten met een ulcus cruris venosum” proberen we inzicht te krijgen in waarom therapietrouw lastig is; wat kan bijdragen aan therapietrouw bij de patiënt en welke tips zorgverleners kunnen toepassen om de therapietrouw te vergroten. Kennis alleen is niet voldoende. Er spelen meerdere dimensies een rol die therapietrouw beïnvloeden. Deze moeten worden meegenomen in het opstellen van een behandelplan door de behandelaars.