STOP decubitus

Artikel details

Omschrijving

Decubitus is, zoals we weten, een pijnlijke en veelal te voorkomen complicatie. Afgelopen twintig jaar zijn de prevalentiecijfers van decubitus gelukkig flink gedaald. In 1998 was het prevalentiecijfer rond de 12% in zowel algemene ziekenhuizen, thuiszorg als Wonen, Zorg & Welzijn (verpleeghuizen). In 2015 was het prevalentiecijfer lager, namelijk 3,6% (1); er is dus een afname van het aantal
patiënten met decubitus. Recentere cijfers zijn helaas niet bekend (2). Moeten we dan nu tevreden zijn met een prevalentie van 3,6%? Mijn inziens niet. Elke decubituswond die voorkómen had kunnen worden, is er één te veel.