Statische lucht: het nut en de wenselijkheid ervan

Artikel details

Omschrijving

Tegen de achtergrond van de huidige ontwikkelingen op het gebied van de strijd tegen decubitus, wordt nagegaan in welk opzicht het toepassen van statische lucht de prevalentie voor decubitus gunstig zou kunnen beïnvloeden.