Review minor diabetische voetchirurgie

Artikel details

Omschrijving

Tan et al. (1) vergeleken retrospectief het effect van vroege versus late chirurgie bij 112 patiënten met een diabetische voetinfectie (class IV). Ledemaatinfectie was gedefinieerd als: een infectie aan een van de onderste extremiteiten waarvoor opname in het ziekenhuis noodzakelijk was. Onderzoeksgroep 1 (n=87) had geen chirurgische interventie ondergaan in de eerste drie dagen en de tweede groep (n=77) onderging direct bij opname een operatie waarbij een chirurgisch debridement of een beperkte amputatie werd uitgevoerd. De resultaten lieten zien dat patiënten in de groep die niet direct geopereerd waren, uiteindelijk een statistisch significant (p<0.01) hoger aantal ‘boven de enkel amputaties’ hadden ondergaan in vergelijking met de patiënten in de andere groep. Omdat het een retrospectief onderzoek betrof, is niet meer te achterhalen waarom de eerste
groep niet onmiddelijk geopereerd was. Missschien was er een onderschatting van de ernst van de infectie. Beperking van dit onderzoek is dat de ernst van de infectie werd gebaseerd op post-operatieve of zelfs post-klinische resultaten inplaats van de symptomen bij opname.