Prestatie indicatoren decubitus aangepast.Het WCS Decubitus Netwerk profile

Artikel details

Omschrijving

Vanaf 2004 zijn alle ziekenhuizen in Nederland verplicht om aan de inspectie volksgezondheid (IGZ) te rapporteren wat de gemeten prestaties zijn, over het voorgaande jaar, voor een aantal indicatoren, die iets zeggen over de kwaliteit van zorg.