Perifeer arterieel vaatlijden

Artikel details

Omschrijving

Ulcera aan de onderbenen kunnen ontstaan als gevolg van .....