Patiente met perifeer arterieel vaatlijden

Casus details

Omschrijving

Een 90-jarige vrouw is sinds enige tijd onder behandeling op de poli dermatologie in verband met.......