Op zoek naar continuiteit in de decubituszorg

Artikel details

Omschrijving

Wanneer een patient decubitus ontwikkelt, dan is veelal de eerste zorg het behandelen van de wond. Terecht, decubitus is vaak pijnlijk en een onbehandelde decubitus gaat makkelijk van kwaad tot erger.