Onderzoek geeft aanleiding tot herziening richtlijn diep-veneuze trombose

Artikel details

Omschrijving

Uit onderzoek, dat is geïnitieerd door het MUMC+ in Maastricht, wordt geconcludeerd dat de helft van de patiënten die een therapeutisch-elastische kous dragen om complicaties van een diep-veneuze trombose te voorkomen, deze kous anderhalf jaar langer draagt dan nodig is. Het MUMC+ heeft hierom inmiddels de standaard richtlijn van twee jaar draagtijd losgelaten. Als dit landelijk zou gebeuren, zou dit een kostenbesparing van tien miljoen euro per jaar opleveren, stelt het.