Omgaan met traumatische ervaringen.

Artikel details

Omschrijving

Een traumatische gebeurtenis wordt wel omschreven als een gebeurtenis die buiten het patroon van gebruikelijke menselijke ervaringen ligt. En die leed veroorzaken bij vrijwel iedereen. De betrokkene wordt er emotioneel door verwond.