Noodzaak van na-controle bij huidproblemen

Casus details

Omschrijving

Een mevrouw uit een verzorgingshuis verzorgde haar stoma niet zelfstandig en werkd hierbij geholpen door de verplegenden van het tehuis.