Myiasis: Wondinfestatie door vliegemaden in een verpleeghuis

Artikel details

Omschrijving

Myiasis of infestatie door vliegemaden is voor Nederlandse schapenhouders een bekend en geducht probleem in de zomer. Voor een Nederlandse verpleeghuisarts daarentegen is het constateren van myiasis bij een patiënt een schokkende gebeurtenis