Mondiaal netwerk voor aanpak decubitus nodig.

Artikel details

Omschrijving

Aan de basis van Erik  de Laats promotie ligt een stellingname die iedereen zal onderschrijven: IC patienten zijn in het bijzonder kwetsbaar voor decubitus, omdat ze over het algemeen niet in staat zijn om de verhoogde druk in de weefsels te voelen en/of erop te reageren.