LPZ stelt een diagnose als je de zorgkwaliteit wilt verbeteren

Artikel details

Omschrijving

De Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ) geeft zorginstellingen inzicht in de kwaliteit van hun basiszorg. In 2016 is de LPZ vernieuwd. Het invullen kost nu minder tijd en de uitkomsten zijn overzichtelijker. Ruud Halfens, universitair hoofddocent Verplegingswetenschap aan de Universiteit Maastricht, is grondlegger en projectleider van de LPZ. Hij vertelt over de vernieuwing en het belang van de meting.