Lokal behandeling van acute radio-epidermitis.

Artikel details

Omschrijving

Naargelang de stralingsdosis en de frequentie van de radiotherapie ontstaat een bepaalde vorm van huidbeschadiging. Bij een exsuderende huiderosie of vochtige desquamatie ten gevolge van de bestraling classificeren we deze wond als graad 3 radio-epidermitis.