Littekenbehandeling na brandwonden, artikel 1, druktherapie

Artikel details

Omschrijving

Een onderdeel van de revalidatie na brandwondenletsel is de behandeling van hypertrofisch littekenweefsel door middel van druk- en occlusietherapie. De behandeling duurt zes maanden tot een jaar of langer. (In artikel 2 wordt de occlusietherapie behandeld).