Landelijke richtlijnen

bdcfeaa2feLandelijk zijn er inmiddels diverse richtlijnen op huid- en wondvraagstukken ontwikkeld of in ontwikkeling. Hierbij een opsomming van beschikbare richtlijnen:

 • 2022: richtlijn Keloïd en littekenhypertrofie door Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie: klik hier
 • 2022: Wondzorg bij acute (traumatische en chirurgische) wonden door FMS: klik hier
 • 2022: NHG standaard Dermatomycosen door NHG-werkgroep: klik hier
 • 2021 Richtlijn Actinische keratose door NVDV: klik hier
 • 2021: Richtlijn decubitus van de V&VN: klik hier
 • 2020: NDF Voedingsrichtlijn diabetes van de Nederlandse Diabetes Federatie: klik hier
 • 2020: richtlijn ‘Eerste opvang van brandwondpatiënten in de acute fase (1ste 24 uur) van verbranding en verwijzing naar een brandwondencentrum’ door o.a. Brandwondenzorg Nederland: klik hier
 • 2019: Richtlijn handeczeem door de Nederlandse Vereniging voor dermatologie en Venerologie: klik hier
 • 2019: Richtlijn Hidradenitis suppurativa door de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie: klik hier
 • 2019: Hygieneadviezen Thuiszorg door het RIVM: klik hier
 • 2019: Richtlijn Periones (winterten, winterhanden) door NHB: klik hier
 • 2019: ‘Richtlijn ondervoeding’ door stuurgroep Ondervoeding: klik hier
 • 2018: Richtlijn Stomazorg Nederland door V&VN afdeling Stomaverpleegkundigen: klik hier
 • 2018: Kwaliteitsstandaard Organisatie van wondzorg in Nederland door o.a. Nederlandse Vereniging voor Heelkunde: klik hier
 • 2018: landelijke Consensus Werkwijze Acute Huidreacties Radiotherapie: klik hier
 • 2017: Richtlijn Diabetische voet: klik hier
 • 2017: Richtlijn ‘Zorg voor patiënten met brandwonden’ door Nederlandse Brandwonden Stichting: klik hier
 • 2017: Richtlijn Actinische Keratose door Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie: klik hier
 • 2016: Expertdocument Compressietherapie aan de onderste extremiteiten door Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie en WCS Kenniscentrum Wondzorg: klik hier
 • 2015: Richtlijn eerste opvang van brandwondpatienten in de acute fase (1ste 24 uur) van verbranding en verwijzing naar een brandwondencentrum door  o.a. Nederl
 • andse Brandwonden Stichting: klik hier
 • 2014: Richtlijn Lipoedeem voor patienten door Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV): klik hier
 • 2014: Schema Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera door NVvP (Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten) en NVvDP (Nederlandse Vereniging van Diabetes Podotherapeuten) in samenwerking met ProVoet, brancheorganistaie voor de Pedicure: klik hier
 • 2014: Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera door NVvP (Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten) en NVvDP (Nederlandse Vereniging van Diabetes Podotherapeuten) in samenwerking met ProVoet, brancheorganisatie voor de Pedicure: klik hier
 • 2014: Richtlijn Veneuze pathologie door Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) en Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH): klik hier
 • 2013: Richtlijn Behandeling van wonden met een acute etiologie in de ketenzorg door Nederlandse Vereniging voor Heelkunde: klik hier
 • 2013: Richtlijn Lymfoedeem door Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie: klik hier
 • 2013: Richtlijn Lipoedeem door Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie: klik hier
 • 2013: Multidisciplinaire samenwerking rond preventie van diabetische voetulcera door ProVoet, brancheorganisatie voor de Pedicure: klik hier
 • 2012: Landelijke Transmurale Afspraak  (LTA) Diabetes mellitus type 2 door o.a. NHG: klik hier
 •  2012: JGZ Richtlijn Huidafwijkingen door Nederlands Centrum Jeugdgezondheid: klik hier
 • 2012: Landelijke richtlijn Melanoom, versie 2.0 door Integraal kankercentrum Nederland: klik hier
 • 2012: Richtlijn Amputatie en prothesiologie onderste extremiteit door Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen: klik hier
 • 2012: Richtlijn Indicatorenset WondExpertiseCentra Nederland door CBO in opdracht door WCS en V&VN Wondconsulenten: klik hier
 • 2011: Richtlijn Draaiboek Dierenbeten door Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding: klik hier
 • 2011: Richtlijn Preventie van postoperatieve wondinfecties door Werkgroep Infectie Preventie: klik hier
 • 2011: Richtlijn Morbide Obesitas door Nederlandse Vereniging voor Heelkunde: klik hier
 • 2011: Multidisciplinaire richtlijn Diabetes met onderbouwing door Verenso: klik hier
 • 2011: Multidisciplinaire richtlijn Diabetes door Verenso: klik hier
 • 2011: Richtlijn Smetten (intertrigo) preventie en behandeling door LEVV en V&VN: klik hier
 • 2011: Richtlijn Decubitus preventie en behandeling door LEVV en V&VN: klik hier
 • 2010: Richtlijn Urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen door V&VN: klik hier
 • 2010: Basisrichtlijn Hulpmiddelenzorg door CG-Raad, NPi, Vilans en BRT-Advies: klik hier
 • 2009: Richtlijn Foto(chemo)therapie en systematische therapie bij ernstige plaque psoriasis door Nederlandse vereniging voor Dermatologie en Venerologie: klik hier
 • 2007: Richtlijn behandeling MRSA dragers door Stichting Werkgroep Antibioticabeleid: klik hier
 • 2007: Richtlijn Diabetische voet door de Nederlandse Internisten Vereeniging: klik hier
 • 2006: Richtlijn Constitutioneel eczeem door de Nederlands Vereniging voor Dermatologie en Venerologie: klik hier
 • 2005: Richtlijn Diagnostiek en behandeling van het ulcus cruris venosum door de Nederlands Vereniging voor dermatologie en Venerologie: klik hier
 • 2005: Richtlijn Diagnostiek en behandeling van arterieel vaatlijden van de onderste extremiteit door Nederlands Vereniging voor Heelkunde en Nederlands Vereniging voor Radiologie: klik hier