Kunnen zilververbanden een wondinfectie voorkomen?

Artikel details

Omschrijving

Geinfecteerde wonden zijn een groot klinisch probleem en kunnen bij patienten Ā aanleiding zijn voor pijn, ongemak en langer ziekenhuisverblijf.