Integrale bekostiging wondzorg: wens of haalbaar ?

Artikel details

Omschrijving

In Nederland is een aantal initiatieven opgezet om wondzorg beter te organiseren. Bij deze initiatieven is de wondzorg afgelopen jaren flink geëvolueerd op het gebied van kennis en kwaliteit. Ook zorgverzekeraars zien dat wondzorg een onderdeel is waarop veel winst te behalen is op gebied van kwaliteit, efficiëntie en kostenbeheersing.
Een aantal zorgverzekeraars heeft wondzorg daarom ook als apart speerpunt voor het inkoopbeleid van 2017 geformuleerd. Om een eenduidig beleid te maken voor heel Nederland, moet dezelfde taal worden gesproken en moeten dezelfde uitgangspunten zijn. Inhoudelijk wordt er gewerkt aan kwaliteitsstandaarden, maar er is meer nodig om te kunnen spreken over integrale wondzorg.