Integrale aanpak maakt medische behandeling beter, sneller en goedkoper. Re

Artikel details

Omschrijving

Een geïntegreerde aanpak van het totale zorgproces, leidt tot een doelmatige, efficiëntere en kwalitatief betere medische behandeling. Het Bosch Medicentrum (BMC) realiseerde in het eerste jaar ‘diabetische voeten-polikliniek’ een reductie van 40% in het aantal amputaties bij diabetes patiënten met een voetulcus.