Hydrocortison en brain natriuretic peptide bij patiënten met ernstige brandwonden

Artikel details

Omschrijving

Een brandwond gaat altijd gepaard met een ontstekingsreactie (1). Bij patiënten met ernstige brandwonden van meer dan 25% van het totale lichaamsoppervlak is de ontstekingsreactie zo heftig, dat een effect op alle organen optreedt, ook op organen die zelf geen brandwond hebben opgelopen. Zo functioneert het hart minder krachtig en neemt de urineproductie af, de patiënt krijgt koorts, de bloeddruk daalt en de stollingsactiviteit van het bloed neemt toe.