Het veranderende ongevalsmechanisme

Artikel details

Omschrijving

In de media vernemen we de laatste jaren dat het aantal verkeersdoden daalt. Op het eerste gezicht lijkt dit een geruststellende gedachte, maar bij nadere beschouwing zitten er toch nog addertjes onder het gras. Zo blijkt dat het aantal gewonden in het verkeer toeneemt (Bron: CBS). Nog steeds kan dit zo worden uitgelegd dat het lijkt dat met name auto’s steeds veiliger worden. Juist dit is maar ten dele waar. In dit artikel wordt daarom nader ingegaan op wat de ernst van een ‘verkeersverwonding’ bepaalt en waarom de verschuiving plaatsvindt van minder doden naar meer gewonden. Overigens: de ernst van de verwondingen is dusdanig dat een deel van deze gewonden alsnog overlijdt en zodoende in andere statistieken terechtkomt.