Gedeelte uit de consensustekst behandeling decubitus

Artikel details

Omschrijving

Op 21 novemben 1986 vond in Utrecht de consesnsusbijeenkomst over decubitus behandeling plaats, .........