Fysiotherapie bij nek-halsverbranding

Casus details

Omschrijving

De casus van deze lezing, werd op de IT behandeld en geïntubeerd. Zij had o.a. een inhalatieletsel opgelopen. Inhalatieletsel is een thermische of chemische beschadiging van de tractus respiratorius (luchtwegen en longen) door inademing van stoom (hitte) of toxische mengsels zoals gassen en dampen. Inademing van bijtende stoffen veroorzaakt direct schade aan de luchtwegen die gepaard gaat met heftige ontstekingsreacties.