Factoren die een rol spelen bij de vertraagde wondgenezing – deel 1

Artikel details

Omschrijving

Genezing van chronische wonden is een ingewikkeld biologisch proces, waarbij interactie van meerdere factoren plaats vindt. Een slechte wondgenezing manifesteert zich als een vertraging van het genezingsproces, het oplopen van complicaties zoals infecties of abnormale biochemische reacties op aspecten die te maken hebben met de genezing.