Extra Corporale Shockwave Therapie als interventie bij chronische wonden

Artikel details

Omschrijving

De komende jaren zal het aantal patiënten met chronische wonden toenemen. Dit is het gevolg van vergrijzing en de toename van het aantal patiënten met chronische aandoeningen, zoals diabetes en chronisch veneuze insufficiëntie (1,2). Vanwege de hoge kosten en de lange duur van de wondgenezing is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van nieuwe adjuvante behandelingen (2). Eén van deze behandelingen is extra corporale shockwave therapie (ESWT). De meest recente systematic review over het effect van ESWT
op de wondgenezing geeft aan dat de interventie een effectieve behandelmethode is (3). Dit wordt onder meer duidelijk door het bereiken van volledige sluiting en re-epithelialisatie van de wond. Daarnaast verbetert de bloedstroom en wordt er een verkorte behandelperiode gezien. Echter, het werkingsmechanisme achter dit effect wordt nog niet geheel begrepen (4-8). Om deze reden is via een literatuurstudie het effect van ESWT op de wondgenezing van chronische wonden onderzocht. Vervolgens is dit effect verklaard
aan de hand van het onderliggende werkingsmechanisme op vasculair niveau en celniveau. De patiëntencategorie is hierbij afgebakend tot de vier meest voorkomende chronische wonden waarbij ESWT werd toegepast: decubitus, ulcus cruris venosum, ulcus cruris arteriosum en de diabetische voet (3).