Expertdocument compressietherapie aan de onderste extremiteiten

Artikel details

Omschrijving

Compressietherapie is één van de belangrijkste behandelingen voor patiënten met oedeem aan de onderste extremiteiten, de benen dus. Het is bewezen effectief bij de genezing van het ulcus cruris venosum, bij de behandeling van lymfoedeem en bij vermindering van kans op een posttrombotisch syndroom na een doorgemaakte diep veneuze trombose. In de dagelijkse praktijk komt het regelmatig voor dat bij
patiënten met een wond wel lokale wondzorg wordt toegepast, maar geen compressietherapie. Men is vaak onvoldoende op de hoogte van het werkingsmechanisme van compressietherapie en/of men heeft onvoldoende ervaring met zwachtelen of andere compressiematerialen. Er bestaat dan ook behoefte aan een meer praktische leidraad voor de keuze en inzet van compressiemiddelen.
Dit heeft geleid tot het ‘Expertdocument Compressietherapie aan de onderste extremiteiten’, dat een aanvulling is op de Richtlijn Veneuze pathologie, Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV), 2014.